15903702991202
สินค้าใหม่
เครื่องใช้ภายในบ้าน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงถ่านขนาดเล็กถูกนำไปใช้กับพัดลมประหยัดพลังงาน

พัดลมที่มีมอเตอร์ไร้แปรงถ่านจะเงียบมากและใช้พลังงานต่ำ
20200528153548_40614

20200528152750_86114

บ้าน

สินค้า

เกี่ยวกับ

ติดต่อ