15903702991202
สินค้าใหม่
เครื่องใช้ภายในบ้าน

มอเตอร์แปรงถ่านไมโคร DC และมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DC ใช้สำหรับทำความสะอาดหุ่นยนต์

มอเตอร์ DC แบบไม่มีแปรงมีอายุการใช้งานยาวนานและมีเสียงรบกวนต่ำ

อายุการใช้งานของมอเตอร์กระแสตรงแบบมีแปรงถ่านจะสั้นกว่าและมีเสียงรบกวนมากกว่ามอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่าน

ราคาของมอเตอร์ DC แบบมีแปรงนั้นถูกกว่ามอเตอร์ DC แบบไม่มีแปรงมาก

ดังนั้นมอเตอร์ DC/AC แบบมีแปรงจึงมักใช้ในตลาดระดับล่าง และมอเตอร์แบบไม่มีแปรงขนาดเล็ก AC/DC มักใช้ในตลาดระดับไฮเอนด์

บ้าน

สินค้า

เกี่ยวกับ

ติดต่อ